Toegankelijkheidscertificaat


TNO wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen dezelfde kansen krijgt om mee te doen en zich te ontplooien. Vanaf 1 januari 2023 zorgen we er samen voor, dat alle nieuwe digitale middelen 100% toegankelijk zijn.

Het TNO subsitesysteem voldoet bijna volledig aan WCAG 2.1 niveau AA. Er wordt aan 47 van de 50 succescriteria voldaan.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) de richtlijnen die voor overheden integraal zijn opgenomen in EN 301 549.

De systeemaudit digitale toegankelijkheid TNO subsitesysteem door Swink is afgerond. Het eerste onderzoek liep van 4 juli tot 14 juli 2023. De hercontrole is uitgevoerd op 7 maart 2024.

Binnen de scope van het onderzoek is de techniek van het TNO subsitesysteem op deze demo susbsite meegenomen. Niet meegenomen zijn:

  • De content van demo susbsite. Voor iedere website is een eigen content onderzoek vereist.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.

Voor het onderzoek zijn alle paginatypes en componenten gecontroleerd. De website-eigenaren hoeven alleen een deelonderzoek op content laten uitvoeren voor de eigen website. Die twee rapporten kunnen de samen worden in de Toegankelijkheidsverklaring.

Bekijk het volledige rapport van Swink

Content audit

Om aan te tonen dat een website toegankelijk is, is aanvullend een content audit nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande websites.

In een audit worden gemiddeld 18 webpagina's onderzocht aan de hand van de eisen van WCAG. Na het uitvoeren van de audit ontvang je een rapport waarin de per succescriteria wordt benoemd wat er wel en niet voldoet aan de website. Daarna vind er een rapportbespreking plaats waarin wordt toegelicht wat niet voldoet, en wat je kunt aanpassen zodat de website wel gaat voldoen aan de eisen.

TNO heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met bureau Swink. De kosten voor de content audit zijn EUR 1407 (2024) en vallen bij je eigen afdeling. Je kunt voor het laten uitvoeren van een audit contact opnemen met Sharmila Badloe via sharmila@swink.nl.

Bevindingen

Voor de 3 bevindingen die in het rapport worden genoemd worden tickets aangemaakt. Deze worden wanneer er capaciteit is in de aankomende sprint meegenomen .

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

In het navigatiemenu is grote schermweergave een verborgen knop 'Menu inklappen' aanwezig. Deze wordt ook voorgelezen in full screen weergave, wanneer het hamburgermenu niet zichtbaar is. Zorg er daarom voor dat deze informatie alleen wordt voorgelezen wanneer dat relevant en logisch is.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

Op de homepage staat een videospeler met daarin de witte tekst 'Cookies toestaan' op een lichtgrijze achtergrond (HEX #F0F3FA). De contrastratio is hier 1,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Bij hover is de tekst wel goed leesbaar.

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden regels voor sluiten, aanwijzen en aanhouden.

Wanneer bezoekers met het toetsenbord langs de social media iconen in de footer van iedere pagina navigeren, verschijnt er aanvullende tekst op de pagina. Bij ingezoomde weergave valt deze tekst over andere tekst heen. Bezoekers moeten deze content daarom kunnen verwijderen zonder de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets.