Website Offshore Wind Measurements live


Op 13 maart is de nieuwe website van Offshore Wind Measurements live gegaan.

Om de doelstellingen te bereiken voor hernieuwbare energie werkt Nederland aan meer windenergie op zee. Het energieakkoord schetst de route voor de implementatie van offshore windenergie. Dat is onderdeel van de doelstellingen voor 2030 voor reductie van de broeikasgassen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

In het kader van ondersteuning voor verdere uitrol van windenergie op zee, voert TNO meerjarige windmetingen uit op verschillende platformen in de Noordzee, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Sinds 2014 worden meteorologische metingen met LiDAR systemen uitgevoerd op bestaande offshore platformen, met als doel om de windcondities in de Noordzee zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Deze website vervangt de verouderde website windopzee.net. Bezoekers van deze oude URL worden automatisch doorgestuurd naar de nieuwe website.

Naar de Offshore Wind Measurements website